Reflectie en intervisiebegeleiding

“De herkenning heeft mij geholpen om stappen te durven zetten. Het inzicht dat mijn situatie niet uniek is, helpt mij”.

intervisie

begeleiding

Intervisie is een vorm van methodische reflectie op het werk. Deze reflectie krijgt vorm in een gesprek tussen een aantal professionals, die samen kijken naar vraagstukken waar ze in hun werk tegen aanlopen en hoe ze daarin handelen (of zouden willen handelen). Als een intervisiegroep goed loopt, is het niet perse nodig dat daar een begeleider bij is. Toch is de ervaring dat een intervisiebegeleider een toegevoegde waarde heeft bij het methodisch begeleiden van deze gesprekken. Voordelen zijn: afwisselende vormen van reflectiemethoden, methodische aanpak met aandacht voor het niet oordelend bevragen van de inbrenger.

Naast intervisiebegeleiding bieden wij ook intervisiecoaching. Intervisiecoaching is een kortdurende begeleiding van intervisiegroepen, waarbij de focus ligt op het bevorderen van de zelfstandigheid van de groep. Het doel is om een effectief leerproces te creëren dat gericht is op het gezamenlijk leren en ontwikkelen. Het belangrijkste verschil tussen intervisiecoaching en intervisie is dat een coach bij intervisiecoaching de groep begeleidt en ondersteunt vanuit vooraf gestelde doelen, terwijl bij intervisie de deelnemers zelfstandig reflecteren en van elkaar leren zonder vooraf vastgestelde doelen.

Praktisch

Ben je geïnteresseerd in wij doen als intervisiebegeleider? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden via het onderstaande contactformulier. Graag maken we een programma op maat.

“Ik heb eerder vaak het gevoel gehad dat ik de enige ben die ergens mee worstel, dat het anderen makkelijker afgaat. Maar ik ben er achter gekomen dat deze thema’s meer universeel zijn en kan nu beter praten over mijn worstelingen”

– Deelnemer over intervisiebegeleiding

Wat het me heeft opgeleverd is dat ik beter zicht heb gekregen in mijn werk.
Dat ik vaker “nee” moet zeggen en mijn eigen prioriteiten moet stellen.
Ik was natuurlijk als eerste “aan de beurt” en dat heeft mij toen enorm veel opgeleverd.
Heb toen de keus gemaakt om geen dingen meer te doen die mij energie kosten.
De intervisie heeft mij toen het zetje gegeven om taken af te stoten.
Ik heb het altijd ervaren als een zeer nuttig reflectiemoment!

– Wessel

Neem contact met ons op

6 + 6 =